Katalog česacího stroje LČCH - 2

2 - Česací stěna
3 - Řezačka
4 - Válečkové tratě
5 - Dočesávač-I
6 - Dočesávač-II
7 - Odlučovač příměsí-I
8 - Odlučovač příměsí-II
9 - Horní odsávání
Přehled gumových pásů na LČCH 2 Přehled drátěných pásů na LČCH 2


Vyhotovil: Oto Beňo, Žatec